Navneændring

 

 

Navneændring

 

Søges via www.borger.dk der skal betales et gebyr for sagsbehandling. Gebyret betales samtidig med man indgiver ansøgningen.

www.familieretshuset.dk kan du finde oplysninger om bl.a. godkendte fornavne

 

Navneændring ved vielse

 

Søges via www.borger.dk. Der betales ikke gebyr. Det er dog en betingelse, at der skabes et navnefællesskab mellem de to ægtefæller.

 

Har I spørgsmål kontakt kordegn Britta Jørgensen brsj@km.dk