Konfirmationer

 

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

 

Orientering fra Vordingborg Kirke vedr. konfirmationer,  

konfirmationsforberedelse  og konfirmationsdatoer: 

 

Efter aftale mellem Vordingborg Kommune og Stege-Vordingborg Provsti

placeres konfirmationsforberedelsen i 8. klasse. 

Aftalen træder i kraft i skoleåret 2023/24. 

De første hold 8. klasser,der konfirmeres efter den nye aftale, 

begynder deres konfirmandundervisning ca. 1. september 2023.

 

Indskrivning finder sted tirsdag den 22. august 2023 kl. 17 - 19 i Vordingborg Kirke, tilmelding er ikke nødvendigt og dette bliver også meldt ud på skolernes intra

 

Forberedelsen ligger på fredage kl. 8-9.30.  

 

Dette betyder, at der i foråret 2024 er konfirmationer på følgende datoer:  

27. april, 4. maj og 11. maj. 

 

Mvh. Vordingborg menighedsråd 

 

Vedr. indskrivning af konfirmander fra Gåsetårnsskolen, Iselingen:

 

Bor man i Vordingborg sogn og går på Iselingen i 8. klasse, så skal man gå til konfirmandforberedelse i Vordingborg kirke. Forberedelsen varetages af sognepræsterne Therese Nielsen og Søren Schiøler Linck ud fra følgende aftale:

 

Elever, der har gået på Iselingeskole 1.-7.. klasse, og skal konfirmeres i 2024, skal konfirmeres sidste lørdag i april af sognepræst Søren Schiøler Linck.

 

Elever, der har gået på Marienberg Skole 1.-7. klasse, og skal konfirmeres i 2024, skal konfirmeres anden lørdag i maj af vikarpræsten der varetager Therese Nielsens embede i barselsperioden.

 

Forberedelsen foregår hhv. i kirken og i sognegården på Færgegårdsvej 3. Og ved indskrivningen vælger man konfirmationsdato ud fra ovenstående. Er man tilflytter og begynder i 8. klasse på Iselingen eller har anden tilknytning til Vordingborg sogn og derfor ønsker konfirmation en af de nævnte datoer, skriver man sig op til den ønskede dato ved indskrivning.

 

Bor man ikke i Vordingborg sogn konfirmeres man i stedet  som udgangspunkt i det sogn, hvor man bor og hører til (medmindre der foreligger en særlig tilknytning til Vordingborg sogn) Se evt. dit sogn ved at klikke på dette link

 

Vedr. konfirmationer fra 2025 og frem:

 

Elever i 8. klasse med efternavne, der begynder med A-N, skal konfirmeres sidste lørdag i april og gå til konfirmandundervisning hos Søren Schiøler Linck.

 

Elever i 8. klasse med efternavne, der begynder med O-Å, skal konfirmeres anden lørdag i maj og gå til konfirmandundervisning hos Therese Nielsen.

 

Fremtidige konfirmationsdatoer for Gårsetårnsskolen, Iselingen:

Konfirmationsdagen er hvert år fastlagt til den sidste lørdag i april!:

Søren Schiøler Linck 

2024: Lørdag 27. april

2025: Lørdag den 26. april

2026: Lørdag den 25. april

2027: Lørdag den 24. april

2028: Lørdag den 29. april

 

Konfirmationsdagen er hvert år fastlagt til den anden lørdag i maj:

Therese Nielsen  

2024: Lørdag den 11. maj

2025: Lørdag den 10.maj

2026: Lørdag den 9. maj

2027: Lørdag den 8. maj

2028: Lørdag den 13. maj

 

Konfirmationsdagen er hvert år fastlagt til den første lørdag i maj!:

Lisbeth Sinnet Froholdt - elever fra Kulsbjerg skole, Vintersbølle afdelingen  undervisningen foregår i Nyråd Præstegård - og enkelte gange i kirken.

2024: Lørdag den 4. maj

2025: Lørdag den 3. maj

2026: Lørdag den 2. maj

2027: Lørdag den 1. maj

2028: Lørdag den 6. maj

 

Den indgåede aftale kan læses i sin helhed ved at klikke på dette link!

 

Få mere af vide om konfirmation tryk her