Begravelse og bisættelse

 

Ved dødsfald er det mest praktisk at henvende sig til en bedemand. Bedemanden klarer alle aftaler med præst og kordegnekontor om tid og sted. Der aftales et tidspunkt for en samtale mellem præsten og de pårørende.

Man er også velkommen til at henvende sig direkte til en præst.

Kontakt kirkekontoret for aftale om valg af gravsted på kirkegården.

Efter handlingen sørger kirkegårdens personale for mod betaling, at blomsterne bliver lagt på det valgte gravsted og tager dem væk igen, når de er visne. Ret gerne henvendelse til kirkekontoret, hvis bånd fra kranse og lignende ønskes.

Urnenedsættelse.
Når kirkekontoret modtager urnen fra krematoriet, tages der kontakt til pårørende for at aftale tid til eventuel deltagelse i urnenedsættelsen.
Dog undtaget nedsættelser på den anonyme gravplads, da det foregår uden pårørende.

Urnenedsættelse kan bestilles:
Mandag - fredag fra kl. 8-13,30 samt den første lørdag i hver md. kl 10 (dette kun mod merbetaling)

Stege-Vordingborg Provsti har besluttet, at med virkning fra 1. januar 2020 skal medlemmer af folkekirken i Vordingborg Kommune have en rabat på bisættelser og begravelser, der gør disse gratis for medlemmer.

Ikke-medlemmer af folkekirken skal fortsat betale fuld pris for disse ydelser.