Ordensregler på Vordingborg Kirkegårde

 

 • Kirkegården er åben hele døgnet.
 • Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden.
 • Erhvervsmæssig arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
  Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden såfremt det medfører gener for bruger af kirken.
 • Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 • Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 • Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 • Færdels uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. Det er dog tilladt at færdes på alle græsarealer.
 • Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 • Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde og med kirkekontoret, præsternes eller gartnerformanden særlige tilladelse.
 • Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejedom og må ikke flyttes eller fjernes.
 • Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på Kirkegården.
 • Det er ikke tilladt at bruge andet materiale som bunddække end det af menighedsrådet godkendte. Der må ej heller anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 • Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke. Inden etablering af gravstedet bør kirkegårdsleder kontaktes, så der er sikkerhed for, at gældende regler og vedtægter bliver overholdt.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Figurer, der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, hvis størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets helhed, eller er i strid med den enkelts afdelings tillægsbestemmelser. Inden etablering bør kirkegårdsleder kontaktes, så der er sikkerhed for, at gældende regler og vedtægter bliver overholdt.
 • Det er tilladt at anbringe levende lys på gravstederne.
 • Diverse pyntegenstande, lyskæder og farvestrålende kunststoffer m.m. skal begrænses, så det ikke er til gene for nabogravstederne og kirkegården som helhed.