Fødsel, faderskab og forældremyndighed

 

 

Fødselsanmeldelse

Fødsler anmeldes af jordemoderen til kordegnekontoret.

 

Gifte forældre

Skal ikke foretage sig yderligere. Moderens ægtemand bliver registreret som far.

Medmoderskab registreres ikke automatisk, men skal godkendes af Familieretshuset

 

Ugifte forældre

Kan inden for de første 28 dage efter fødslen via www.borger.dk indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Denne erklæring medfører fælles forældremyndighed. Modtages omsorgs- og ansvarserklæring ikke inden for tidsfristen, afgøres sagen af Familieretshuset.

Ligeledes er det Familieretshuset der afgør sagen, hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed.

 

Har du spørgsmål, kontakt kordegn Britta Jørgensen brsj@km.dk