Kirkegård

Vordingborg Kirkegårde består af 2 kirkegårde. Den ene ligger ved skoven og den anden ved havet. For de 2 kirkegårde er der 2300 gravstedsnumre i drift plus fællesgravene og af dem passer kirkegårdens personale ca. 2100. Der er ansat 8 medarbejder til at tage sig af den daglige drift.

Kirkegårdens personale har alle bestået et 12 timers grundkursus i førstehjælp Udover pleje og drift af kirkegårdene, vedligeholder personalet de af Vordingborg menighedsråd ejede arealer og bygninger det vil sige administrationsbygningen på Færgegaardsvej 3, snerydning og beskæring ved Vordingborg Kirke, Sdr. Præstegård på Kirketorvet, Ndr. Præstegård på Vognmandsmarken samt Nyråd Præstegård. Vedligeholdelse af gravsteder (skuffe, rive og beskæring) foretages 14 gange om året i perioden april til oktober.

Der er tilsyn med gravstederne, som kirkegården har aftale med hver uge, hvor visne buketter fjernes hver fredag. Der er ca. 14 jordbegravelser og ca. 210 urnenedsættelser på de to kirkegårde om året. Årets gang starter med aftagning af gran og udplantning af stedmoderblomster samt påskeliljer op til påske (afhængigt af vejret) - der plantes ca. 1000 planter. Herefter er det anlæg af gravsteder og evt. anlæg på kirkegårdene. Til den 5. juni udsættes der sommerblomster, som kirkegårdene vander hele sommeren efter behov. Her plantes ca. 2200 planter.

Herefter skal der klippes løvfældende hække op til Sankt Hans og Sankt Hansbål i Nyråd Præstegård skal sættes op. August - september står i de stedsegrønne hækkes tegn - her klippes der hæk i 5 uger. Oktober er det tid for anlæg af gravsteder og evt. anlæg på selve kirkegårdene.

November startes der med granpyntning af de gravsteder som har aftale herom. Det er et dejligt, men hårdt arbejde for knæ og ryg, men der skiftes jævnligt mellem de forskellige arbejdsgange. Der bruges ca. 11 tons gran af typen nobelis samt bjergfyr.

På det tidspunkt hvor der lægges gran på gravstederne er der stadig væk mange blade på træerne. Derfor går personalet i gang med at pille de sidste blade af de pyntede gravsteder når vi er færdige mes at lægge gran på alle gravsteder. Op til 3. søndag i advent udsættes der juletulipaner samt kranse og puder på de gravsteder der har aftaler herfor. Der sættes ca. 600 tulipaner.

Kirkegården rives for sidste gang i året op til jul.

Så er det blevet juletid og der falder ro over kirkegårdene - vinteren bruges til beskæring - renovering og vedligeholdelse af kirkegårdenes grej og maskinpark samt sløjfning af de gravsteder der er udløbet og ønskes nedlagt af gravstedsejerne.

Samtykkeerklæring vedrørende data