Menighedsrådet

Medlemmer i menighedsrådet

Benny Hansen

Formand:

Næstvedvej 32

40389017

bh@vk-menighedsraad.dk

Lise-Lotte Høeg

Næstformand:

Boulevarden 23

21635203

lh@vk-menighedsraad.dk

Agnete Kolle Mikkelsen

Kirkeværge:

Goldschimdtsvej 10

4760 Vordingborg

62 62 17 07
agnetekolle@live.dk

Jytte Pind Hansen

Kasserer:

 

Helle B Brintow

Kontaktperson

Amalievej 38 

30225309

hebrintow@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Susanne Elisabeth Funder

Ole Dyhr

Ole Falslund Jellev

Mimi Andersen

Birthe Jønsson

Jørgen Mikkelsen

Inga Noes

Sidsel Marie Sanderhoff

Vores tre præster:

Therese Nielsen på barsel

Helle Frimann Hansen

Lisbeth Sinnet Froholdt

Søren Schiøler Linck

er alle fødte medlemmer af menighedsrådet

Stedfortrædere:

Finn Larsen

Menighedsrådsmøder 2023

Mødet afholdes på Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg