Vielse i Vor Frue Kirke :

I aftaler med kordegnekontoret, hvornår I kunne tænke  jer at blive viet, og eventuelt hvem I ønsker som præst. Eller I kontakter en af kirkens tre præster.

Kordegnekontoret  skal bruge jeres navne, telefonnummer og eventuelt en email-adresse,  samt navn og adresse på 2 bryllupsvidner; som regel bruger man forloveren, og den der følger bruden op.

Derudover skal I have en prøvelsesattest fra Borgerservice ved kommunen. Den må ikke være mere end 4 måneder gammel. Attesten afleveres eller sendes til kordegnekontoret, hvis ikke Borgerservice sender den direkte hertil. Prøvelsesattesten søger I om digitalt på www.borger.dk .

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielse, sker det ligeledes digitalt på www.borger.dk . Der skal søges navneændring for hver part, hvis både gom og brud ønsker navneændring.  Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Børn under 18 kan få navneændring i forbindelse med forældrenes navneændring ved vielse.

Har I ikke NemID kan blanket i papirform anvendes. Den kan udskrives fra www.personregistring.dk . Sendes eller afleveres til Kordegnekontoret.

Præsten vil kontakte jer i forbindelse med en samtale forud for højtideligheden.

Kirkelig velsignelse :

Aftales med kordegnekontoret. I er naturligvis også velkomne til at kontakte en af kirkens tre præster.

Opgiv navne og et telefonnummer og eventuelt en email-adresse.

Der behøves ikke vidner til en kirkelig velsignelse af en borgerlig vielse. Eventuelle navneændringer er belagt med et gebyr – for 2020 er det kr. 505 .

Kontakt kordegn Britta Jørgensen

brsj@km.dk

Forespørg på Vielse eller kirkelig velsignelse - klik her