Forklarende gudstjenester I Vordingborg kirke.

Datoer:

 9. september: Gudstjenestens forløb

14. oktober: Kirkeårets farver. Musik og salmer.

11. november: Dåb og nadver

Alle tre gange fra kl. 19-20.

Vi bestræber os på at holde en så genkendelig gudstjeneste som muligt. Det er pålagt, at gudstjenesten i Folkekirken ligger i faste rammer. Vi vil her i efteråret se på de forskellige faste led i gudstjenesten, se på deres sammenhæng, - vi vil se på, hvorledes valget af salmer og musik er med til at give gudstjenesten dynamik, og endelig vil vi se på, hvad der egentlig ligger i betegnelsen ”sakramente.” Vi slutter hver aften med et glas vin og en snak – i behørig afstand.

Første gang vi mødes – den 9. september - vil vi se på forløbet i gudstjenesten. De fleste gudstjenester har en meget genkendelig opbygning – liturgi, og ligger således i faste rammer. Hvorfor gør den det?

Spørgsmål til debat: Er det vigtigt, at gudstjenestens liturgi er ens hver søndag? Er der noget i gudstjenesten, du godt kunne undvære? Og er der noget, du mangler? Hvis gudstjenesten er et drama, hvilke højdepunkter synes du der er?