Ved afgivelse af omsorgs- og ansvars-erklæring opnås fælles forældremyndighed. Erklæringen kan de første 14 dage efter barnets fødsel afgives digitalt. Efter 14 dage varetages spørgsmål om faderskab og forældremyndighed af Statsforvaltningen. Erklæringen afgives på hjemmesiden www.borger.dk .

Har I ikke NemID kan blanket i papirform anvendes. Den kan udprintes fra hjemmesiden www.personregistrering.dk . Afleveres eller sendes til kordegnekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel.

I forbindelse med anerkendelse af faderskab uden forældremyndighed anvendes ”Faderskabsblanket 3” , der skal sendes til Statsforvaltningen. Blanketten kan udprintes fra www.personregistrering.dk .

Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Åbenrå

Kontakt kordegn Britta Jørgensen

brsj@km.dk