Navngivning

Ifølge landets love skal jeres/dit barn navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning foretages digitalt ved brug af hjemmesiden www.borger.dk .

Har I ikke NemID kan en blanket til navngivning udskrives fra hjemmesiden www.personregistrering.dk . Den afleveres eller sendes til kordegnekontoret.

Se også under dåb. Navngivning og dåb udelukker ikke hinanden. I kan vælge at navngive barnet, så reglen om 6 måneder er overholdt. Barnet kan derefter blive døbt på et frit valgt tidspunkt senere, såfremt I skulle ønske det.

Kontakt kordegn Britta Jørgensen

brsj@km.dk