Navneændring

Anmeldelse af navneændring sker digitalt på hjemmesiden www.borger.dk .Nem-ID anvendes. Betaling for navneændringen gennemføres sammen med den digitale anmeldelse.

Har du ikke NemID kan blanket i papirform anvendes. Den kan udskrives fra hjemmesiden www.personregistrering.dk . I blanketsættet er der også et girokort, der kan anvendes i bank eller betales via netbank. Gebyret andrager for 2020 kr. 505,- . Ved betalingmed girokort skal kvittering forevises på kordegnekontoret.

Har du spørgsmål vedrørende navneændringer, kan du selvfølgelig kontakte kordegnen telefonisk, ved email ( brsj@km.dk ) eller ved at besøge kordegnekontoret.

På hjemmesiden www.familiehuset.dk findes en stor mængde oplysninger om navneændring og navne. Ligeledes kan man finde svar på mange spørgsmål på den nævnte www.personregistrering.dk .

Navneændring på bryllupsdagen

Der er ikke gebyr på navneændring i forbindelse med vielse. Det gælder også børn under 18 år i forbindelse med forældres navneændring. Se mere om reglerne på de nævnte hjemmesider. Ved kirkelig velsignelse af borgerlig vielse er der gebyr på eventuel navneændring efter de almindelige regler anført ovenfor.

Kontakt kordegn Britta Jørgensen

brsj@km.dk