Formand:

Ole Vagn Dyhr

Algade 53,1.

4760 Vordingborg

tlf. 55 34 66 63

olevagndyhr@gmail.com

Næstformand:

Lis ViviTorndal

Nøddevej 3

4760 Vordingborg

tlf. 35 10 83 20

listorndal@gmail.com

Kirkeværge:

Agnete Kolle Mikkelsen

Goldschimdtsvej 10

4760 Vordingborg

tlf.: 62 62 17 07

agnetekolle@live.dk

Kasserer:

Mimi Andersen

Algade 111

4760 Vordingborg

tlf.: 21 75 11 81

mif@kabelmail.dk

Kontaktperson

Lis Høybye

Valdemarsgade 68, 1 tv

4760 Vordingborg

tlf: 30 23 21 68

bogreol@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Leif Jensen

Lena Poulsen

Karin Lind Jensen

Jørgen Mikkelsen

Ole Junker

Birthe A. Jønsson

Benny Hansen

Helle B. Brintow

Inga Noes

Carsten F. Haugaard Pedersen

Vores tre præster:

Therese Nielsen

Lisbeth Sinnet Froholdt

Søren Schiøler Linck

er alle fødte medlemmer af menighedsrådet

Stedfortrædere:

Pia Lind Jespersen

Jørgen Ellerød Andersen