Kirkeministeriet har besluttet, at kirkegårdenes drift inden 2012 skal hvile i sig selv således, at priserne for ydelserne på et gravsted skal svare til de faktiske udgifter, samt at provstierne skal fastlægge ensartede takster i deres område. Hidtil har praksis været, at taksterne har været forskellige, både mellem provstierne og mellem sognene i det enkelte provsti.
Denne beslutning betyder desværre, at Vordingborg Kirkegårde er blevet pålagt at hæve priserne med virkning fra den 1. januar 2011.

Vordingborg menighedsråd har besluttet, at alle vore gravstedskunder på årlig regning hermed er opsagt pr. 31. december 2010. Dette for at give jer en mulighed for at vurdere, om I stadig vil have kirkegården til at udføre de ydelser, som I hidtil har haft på jeres gravsted.

Alle vores gravstedskunder modtager i starten af december 2010 et brev fra kirkegården, hvori vi oplyser, hvad I har haft af ydelser i 2010 og om de skal forsætte i 2011. I brevet er også en svarskrivelse.
I bedes senest inden den 31. januar 2011 underskrive den vedlagte bestillingsseddel og sende den retur til os med jeres ønsker om, hvad kirkegården skal foretage på jeres gravsted i fremtiden, også hvis I ønsker at opsige aftalen.
I vil kunne se, hvad der bliver udført i de enkelte ydelser på den vedlagte beskrivelse som også ligger i brevet.

NYE BETALINGSFRISTER.
Der vil også blive lavet om på, hvornår I skal betale jeres regning til kirkegården. Fremover skal I betale forud, hvor I hidtil har betalt bagud. Omlægningen vil ske over de næste 2 år.
I dag udsender vi regning til betaling 30. oktober hvert år. I 2011 vil I modtage regning til betaling 30. juni, og i 2012 vil I modtage regning til betaling 31. januar.
Vordingborg Kirkegårde håber på jeres forståelse for disse prisstigninger og omlægningen af betalingerne, som vi desværre er nødsaget til efter pålæg fra Kirkeministeriet. Har I spørgsmål i denne anledning, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret på tlf. 55 37 02 13 for yderligere information.