Fødselsanmeldelse

Fødsler anmeldes af jordemoderen digitalt til kordegnekontoret. Ved hjemmefødsler dog i papirform.

Gifte forældre :

Behøver ikke at foretage sig yderligere i første omgang; men barnet skal navngives ved dåb eller navngivning senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning og dåb udelukker ikke hinanden. Barnet kan navngives, hvorefter eventuel dåb kan lægges på et frit valgt tidspunkt senere.

Ugifte forældre :

Kan inden for de første 14 dage efter fødslen digitalt afgive Omsorgs- og ansvarserklæring, der registreres af kordegnekontoret. Den medfører fælles forældremyndighed. Hjemmesiden www.borger.dk anvendes.

Sker dette ikke, afgøres spørgsmålet om faderskab af Statsforvaltningen.

Har I ikke NemID , kan I anvende en papirblanket til  O&A erklæringen. Den kan udskrives fra www.personregistrering.dk , hvor det i øvrigt er muligt at finde en stor mængde oplysninger. Blanketten afleveres eller sendes til kordegnekontoret inden for 14 dage efter barnets fødsel.

Endvidere gælder de samme regler om navngivning som nævnt ovenfor.

Kontakt Kordegn Britta Jørgensen , email : brsj@km.dk