AFLYST

 

Vi skal læse sammen. Læse Det nye Testamente. Det forsvinder så let i racet for at få læst tekster fra Det gamle Testamente og stakåndet behandler man så let teksterne fra Det nye Testamente stedmoderligt. Det burde være omvendt.

Normalt læser vi teksterne i den rækkefølge, som de er opført i Bibelen. Det vil vi heller ikke gøre denne gang. Vi vil læse tekster i den rækkefølge, hvori de er blevet skrevet. Formålet er på den måde at afdække mere præcist, hvordan den tidlige kristendom udviklede sig: hvad drev en Paulus, hvad drev en Lukas og en Markus til at fortælle historien, som de nu engang gjorde. Hvad var egentlig udgangspunktet.

 

Kalender:

Onsdag den 30. september kl. 9.30-10.30

1. og 2. Thessalonikerbrev.

 

Onsdag den 28. oktober kl. 9.30-10.30

Flipperbrevet + Filemon

 

Onsdag den 25. november kl. 9.30-10.30

Galaterbrevet 

Hardy Lund Olesen
sognepræst